Emlak | Konular | Kitaplar

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

1-İmar durum belgesi
2-Tapu sureti
3-Çap sureti
4-Ruhsat başvuru dilekçesi
5-Yola terk var ise terkli tapu sureti
6-Aplikasyon krokisi
7-5 adet Mimari proje (T.M.M.O. vize alınacak)
8-5 adet Betonarme projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
9-5 adet Elektrik projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
10-5 adet Makine tesisat projesi (T.M.M.O. vize alınacak)
11-Mal sahibi Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
12-T.U.S. Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
13-Sürveyan Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
14-Har. Müh. Aplikasyon Taahhütnamesi (Noter Tasdikli)
15-T.U.S. Büro Tescil Belgesi
16-Mimar Büro Tescil Belgesi
17-Zemin Etüd Raporu (T.M.M.O. vize alınacak)


Konular