Emlak | Konular | Kitaplar

Kira vergisi ile alakalı merak edilen sorular

Kira geliri olan ev sahiplerinin dikkatine! Kira vergisinden muaf olmak ister misiniz? Takvim Gazetesi yazarı Kazım Yılmaz, bu konuyla ilgili siz okurlarımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte Kazım Yılmaz'ın kaleminden özel kira vergisinden muaf olmanın yolları;

Kira vergisinden muaf tutulmanın yolları başlıklı yazımızı okumak için TIKLAYIN...

ŞENER BENZER Tarih: 07 Mart, 2009 10:12:00

Soru: Benim oğlum üniversitede okuyor. Ona ev tuttuk kirada oturuyor. Bunu kira vergisinden düşürebilir miyiz? Bilgilendirirseniz. Sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap: Oğlunuzun oturduğu evin kirasını ancak oğlunuzun konut kira geliri varsa o düşebilir. Ama oğlunuzun eğitim giderlerinin beyan ettiğiniz gelirin yüzde beşine kadar olan kısmını beyannamede indirebilirsiniz.

ayşegül bb. Tarih: 07 Mart, 2009 13:58:50

Soru: Gerçek gider ve götürü gider yöntemleri basit bir dille ne demektir ve nasıl seçilir?

Cevap: Kira geliri elde edenler için götürü gider ve gerçek gider olmak üzere iki gider yöntemi var. Götürü gider hiç ne kadar gider yapıldığına bakılmadan kiranın yüzde 25’inin gider olarak düşülmesidir.

Gerçek gider yönteminde ise evin alınması ve korunması için yapılan giderler gerçek tutarları üzerinden belgeye bağlı olarak indirilir.

Gerçek giderler şunlardır:

1.Kiraya veren tarafından ödenene aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri;
2.Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri;
3.Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri;
4.Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5'i (iktisap bedelinin %5'i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır..)
5.(Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları;
6.Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar
7.Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Emlakın iktisadi değerini artıracak surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler yapılması için ihtiyaç olunan giderler onarım gideri sayılmaz);
8.Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri;
9.Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler;
10.(Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli
11.Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye, kanuna veya ilama istinaden ödenene zarar, ziyan ve tazminatlar.

Konut kiralarının 2.400 lirası vergiye tabi değildir. Her iki yöntemde de bu tutara isabet eden giderler vergiye tabi olan kira gelirinden indirilmez. Götürü gider usulünde bu tutar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 25’i gider kabul edilir. Gerçek gider usulü seçilirse giderlerin bu tutara isabet eden kısmı indirilmez.

Kısmi kiralamalarda giderler de kısmi indirilir.

ali sadık Tarih: 06 Mart, 2009 16:05:00

Soru: Vergiye tabi gelire hangi oranlar uygulanarak hesaplanır?

Cevap: Vergiye tabi gelire aşağıdaki oranlar uygulanarak vergi hesaplanır:

7.800 TL’ye kadar % 15
19.800 TL’nin 7.800 lirası için 1.170 TL, fazlası % 20
44.700 TL’nin 19.800 lirası için 3.570 TL, fazlası % 27
44.700 TL’den fazlasının 44.700 lirası için 10.293 TL, fazlası % 35
semra Tarih: 05 Mart, 2009 03:58:50

Soru: Evim var kirada ama lojmanda oturuyorum ve geri ödemesi devam ediyor geri ödeme miktarı 445 TL.ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Evinizi kaç liraya kiraya verdiğinizi belirtmemişsiniz. 2008 yılında aldığınız kira 2.400 lirayı geçiyorsa beyanname vereceksiniz. Gerçek gider usulünü seçerseniz, hem bankaya yaptığınız ödemenin faiz kısmını hem de lojman kirasını düşebilirsiniz.

hale Tarih: 05 Mart, 2009 06:26:01

Soru: 2 TANE EVİM VAR BİRİ KİRADA DİĞERİNDE BEN OTURUYORUM İKİSİ DE BANKA KRESİ İLE ALINDI 2 EVEDE KREDİ ÖDÜYORUM VERGİDEN MUAF OLABİLİRMİYİM BİR DÜNYA FAİZ ÖDÜYORUZ BİLİYOR SUNUZ ?

Cevap: Sadece kirada olan evinizin taksitlerin içindeki faizleri düşebilirsiniz. Oturduğunuz eve ödediğiniz faizleri düşemezsiniz.

hakan Tarih: 05 Mart, 2009 09:44:44

Soru: Kiraya verdiğim bir evim var, ancak henüz tapusu yok ve kooperatif statüsünde, beyanname vermem gerekir mi?

Cevap: Önemli olan tapu değil sizin elde ettiğiniz gelirdir. Gelir elde ettiğiniz için tapu olup olmamasının önemi yoktur.

Mustafa ydin Tarih: 06 Mart, 2009 12:59:46

Soru: Kredi ile 3.5 yıl önce almış olduğum bir ev var. Hala taksitlerini ödüyorum. Sahibi olduğum bu evde kiracım oturuyor. Ayrıca ben de yurtdışında kiracıyım. Verilen bilgilere göre muafım. Hangi prosedürü izlemem lazım?

Cevap: Beyanname vermek zorundasınız. Ödediğiniz taksitler içinde yer alan faizleri gelirden indirebilirsiniz. Yurt dışında geçici olarak oturuyorsanız orada ödediğiniz kirayı da indirebilirsiniz. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşı iseniz Maliye yurt dışında ödediğiniz kiranın indirimini kabul etmiyor.

selda yal Tarih: 06 Mart, 2009 02:01:59

Soru: Babamdan kalan arsa eve dönüştü ve kiraya verildi. 5 yıl vergi verilmemesi mümkün mü?

Cevap: Ne yazık ki, değil. Beş yıl boyunca yüzde beş indirim satın alınan evler için. Satın alma bedelinin yüzde beşi indirilir.

www.emlakvergisi.org

Konular