Emlak | Konular | Kitaplar

Sürekli çalışan asansörler...

Yaklaşık 7000 asansöre montaj, servis ve modernizasyon hizmeti sunan KONE, asansörlerin geleceğinin planlanması için geliştirdiği Care-For- Life programı ile ihtiyaçları kapsamlı bir şekilde inceleyerek, asansörlerin EN 81’e (AB Asansörle İlgili Standartlar Bütünü) uygunluğunu ve taşıdığı riskleri ortaya çıkarıyor.

Sunduğu modernizasyon paketleriyle, asansörlerin güvenli ve konforlu bir şekilde çalışmasını, amaçlayan KONE, ekipman inceleme ve değerlendirme konusunda mükemmel bir araştırma yöntemi olan Care-For Life ile asansörleri 5 ana başlık altında 4 performans kriterine göre 100 farklı kontrol ve ölçümle değerlendiriyor.

Asansörleri makine tahrik ünitesi, elektrifikasyon, sinyalizasyon, kabin ve kapı başlıkları altında, performans, emniyet, erişilebilirlik ve estetik unsurlar açısından kontrol ederek risk haritasını çıkarıyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygun çözümler öneriyor.

KONE, bu incelemeler sonucunda, müşterilerine asansörün durumu konusunda bilgi vermekle yetinmeyip, basit parça değişimleri, asansörün modernizasyonu ya da tamamının değiştirilmesi gibi gelecekteki olası ihtiyaçlar konusunda da yönlendiriyor.


Konular