Emlak | Konular | Kitaplar

Müteahhitlere akaryakıt için de fiyat farkı ödenecek

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hasan Gül, müteahhitlere demir ve demir ürünlerinin yanı sıra akaryakıt için de fiyat farkı ödeneceğini açıkladı..

Gül, "Müteahhitlere ödenecek fiyat farkına ilişkin kararname asıl itibariyle demirde çıkıyor. Akaryakıttaki artış daha az, onda da cüzi bir ödeme olacak" dedi. Gül, son şekli verilen taslağın önümüzdeki günlerde Maliye Bakanlığı'na gönderileceğini söyledi.
Gül, kararnamenin 31 Mayıs 2008'den önce ihalesi gerçekleştirilen işleri kapsayacağını ve 1 Ocak 2008'den sonra yapılan ve yapılacak yapım işlerine yönelik ödeneceğini söyledi.
Hangi kalemlerde ödeme yapılacağının tespiti için öncelikle "beklenmeyen fiyat artışı" tanımı yaptıklarını kaydeden Gül, "Söz konusu malın o ay fiyatında görülen artıştan, o ayın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışını düşüyoruz, aradaki fark 5 puan veya daha fazla ise o malzemenin fiyatında 'beklenmeyen artış olmuştur' var sayıyoruz" dedi.

Akaryakıtta ödeme cüzi

Hasan Gül, bir malda "beklenmedik fiyat artışı" görülmesinin de fiyat farkı ödemesi için yeterli olmadığını belirterek ikinci adımda hesaplanan farkın, yasada yer alan fiyat farkı formülüne göre telafi edilip edilmediğine bakılacağını söyledi. Gül, "Bazı aylarda olağanüstü fiyat artışı görülmesine rağmen, bizim fiyat farkı formülü o artışı telafi ettiği için ona bir şey ödememiz gerekmeyecek" dedi.
Gül, ödemenin nasıl yapılacağına yönelik soruyu yanıtlarken de "Sonuçta asıl itibariyle demirde çıkıyor. Akaryakıtta da çok cüzi, ihalenin yapıldığı ayla bağlantılı olarak bazı müteahhitlere hiç ödeme çıkmıyor, bazı müteahhitlere de cüzi şekilde bir ödeme var" diye konuştu.
Akaryakıt için de demir ile aynı hesaplama yönteminin izleneceğini vurgulayan Gül, "Biz prensip olarak veriyoruz ama her müteahhit hak edemiyor onu, bu hesaplama yöntemine göre" dedi..


Konular